g kuvveti nedir?

g kuvveti hızlanmayı belirtir. Düz bir zeminde hareketsiz duran yada sabit hızla ilerleyen bir cisme etki eden g kuvveti +1′dir.

g kuvveti, serbest olarak hareket eden bir cismin yer çekiminden bağımsız olarak maruz kaldığı kuvvetlerin vektörel toplamıdır.

Yerçekiminden bağımsız olan hızlanmalara gerçek ivme denir.

g kuvvetinin vucüdumuza etkileri nelerdir?
Bedenimize etki eden g kuvveti arttıkça baş dönmesi ve dengesizlik gibi belirtiler ortaya çıkar.

Kuvvet nedir?

Kütleli bir cisme hareket kazandıran etkiye kuvvet denir. Kuvvet bir vektörel büyüklüktür. Bu sebeple kuvvetin büyüklüğünden ve yönünden söz etmek mümkündür.

Sabit kütleli bir cisim üzerine uygulanan net kuvvetle doğru orantılı olacak şekilde hızlanır. Cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Sürtünme kuvveti olmasa neler yapamazdık?

Sürtünme kuvveti olmasaydı:

  • Yolda yürüyemezdik
  • Bir yerde oturamaz yada sabit duramazdık
  • Yemek yiyemez ve yiyecekleri ağzımızda tutamazdık
  • Yazı yazamazdık, çünkü kalemin ucu kağıt üzerinde iz çıkarmazdı
  • Araç kullanamazdık ve araçlar yolda duramazdı
  • Cisimler oldukları yerde duramaz, hız kazanan cisimler de etrafta sürekli dolaşırdı
  • Rüzgarın etkisi ile tüm cisimler hareket edebilirdi

Sürtünme kuvvetinde yüzeylerin önemi

Bir şeridinde asfalt, diğer şeridinde de ise kum ve çakıl olan bir yolda eşit özelliklere sahip iki aracın aynı hızda hareket etmesi için, kumlu yolda gidecek olan araca daha fazla güç harcamamız gerekir. Kum ve çakıl aracın tekerlerine daha fazla direnç gösterecek ve aracın hızlanma yönüne ters etki edecektir. Asfalt yolda daha az dirençle karşılaşan araç daha az kuvvetle diğer aracın hızına ulaşabilecektir.

Sürtünme kuvveti cismin yönüne zıt yönde oluşur.

Sürtünme Kuvvetinin önemi

Her farklı cisim bir sürtünme direncine sahiptir. Cisimleri yüzeylerde hareket ettirdiğimizde ortaya sürtünme kuvveti çıkar. Bu kuvvet yüzeyin direncine göre hayatımızı kolaylaştıran öneme sahip olur. Mesela asfalt üzerinde araba lastikleri buz üzerindeki gibi kayıyor olsa bu ortaya korkunç bir durum çıkarırdı. Aynı şekilde buz paketi için asfalt gibi bir zemini de tercih edemeyiz. Sürtünme kuvveti hayatımız için büyük öneme sahiptir.

Hareketin kolay gerçekleşebilmesi için hareket ettirilen yüzeyin pürüzlü olup olmaması önemlidir. Düz pürüzsüz yüzeylerde cisimler daha kolay kaymaktadır. Buna karşılık halı, tahta, lastik gibi zeminlerde cisimler daha az kayar. Bir yüzeyin kayganlığı azaldıkça, o yüzey üzerinde bir cismi harekete geçirmek o denli zorlaşır.

Sürtünme Kuvveti nedir?

Birbiri ile temas halinde bulunan iki cismin harekete karşı koyma özelliğine sahip oluşturduğu kuvvete Sürtünme Kuvveti denir. İki çeşit sürtünme kuvveti vardır. Bunlardan biri kinetik sürtünme kuvveti diğeri ise statik sürtünme kuvvetidir.

Bu iki kuvvetin arasındaki farkı bir örnekle açıklayalım. Mesela arızalanan bir arabayı ittirmeye çalışıyorsunuz. Aracı biraz olsun hareket ettirebilmek için harcadığınız enerji ile araç hareket ettikten sonra bu hareketi devam ettirirken harcadığınız enerji aynı değildir. Araç durgun konumdan hareketli konuma geçtiğinde onu ittirmek çok daha kolaydır. Bu sonuç bize hareket esnasındaki sürtünme kuvvetinin, duran cisimlerdeki sürtünme kuvvetine göre daha az olduğunu gösterir.